Pasākumi

Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas nacionālais koordinācijas punkts EKI 2023. gada 5. decembrī organizēja diskusiju „Vispārējās izglītības kvalifikācijas Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā”.Diskusijas mērķis bija rosināt ideju un priekšlikumu apmaiņu par vispārējo izglītības kvalifikāciju nozīmi LKI un veicināt to... Pasākums tika organizēts Erasmus+ programmas projekta „EQF-Europass Latvia” Nr. 101051168 ietvaros.

Lasīt vairāk

Atjaunots 05.12.2023.

2023. gada 1. novembrī notika konference, kuras mērķis bija diskutēt par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvērtību dažādiem kvalifikāciju veidiem, kuri šobrīd nav tajā iekļauti. Konferences laikā auditorija tika iepazīstināta ar citu valstu kvalifikāciju ietvarstruktūrām un to veidiem, kā arī plašāk diskutēts un...

2023. gada 2. novembrī AIC organizēja konferenci, kurā auditorija tika iepazīstināta ar dažādiem prasmju un darba tirgus nākotnes vajadzību prognozēšanas rīkiem, tā arī sniegts ieskats par Europass platformas Darba un prasmju tendenču rīku. Tika sniegta informācija par Latvijas un ārvalstu labās prakses piemēriem, kā arī...

2023. gada 24.maijā noslēdzās Akadēmiskās informācijas centrs organizēto informatīvo semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā” cikls Latvijas reģionos - Latgale, Zemgale, Kurzeme, Vidzeme un Rīga.Rīgas informatīvais seminārs norisinājās 2022. gada 24.maijā, Rīgas Valsts tehnikumā. Arī šī...

Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”, kas norisinājās 2023. gada 8. maijā, Rēzeknes tehnikumā.Mācību semināra mērķis bija iepazīstināt un izskaidrot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās ietekmi uz izglītības saturu nozarē...

Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”, kas norisinājās 2022. gada 12.aprīlī, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā.Mācību semināra mērķis bija iepazīstināt un izskaidrot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās ietekmi...

Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”, kas norisinājās 2022. gada 4.novembrī, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”.Mācību semināra mērķis bija iepazīstināt un izskaidrot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās ietekmi uz izglītības saturu...