Pasākumi

2012.gada 23. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja starptautisku konferenci „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?”, kas notika viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” (Elizabetes ielā 55, Rīgā).Konferences mērķis bija rosināt diskusiju par kvalifikāciju ietvarstruktūru...

2012. gada 5. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru “Augstākās izglītības atvērtība: kā padarīt augstāko izglītību pieejamāku cilvēkiem ar dažādām izglītības pieredzēm?“. Semināra mērķis bija uzsākt diskusiju par augstākās izglītības atvērtības iespējām Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru...

2012.gada 11. maijā Akadēmiskās informācijas centrs kā Nacionālais koordinācijas punkts EKI rīkoja semināru „Sociālo partneru loma Latvijas kvalifikaciju ietvarstruktūras attīstībā: problēmas un risinājumi”. Seminārs bija paredzēts nozaru ekspertiem, kas ir ieinteresēti nozaru kvalifikāciju struktūru izveidē un Latvijas...