Piekļūstamības paziņojums

Publicēts: 12.01.2021.

Akadēmiskās informācijas centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:
Latvijas nacionālajā koordinācijas punktā – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras piesaistei Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai tīmekļvietni - http://www.nki-latvija.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības invertējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās „Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Latvijas nacionālajā koordinācijas punktā – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras piesaistei Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Galvenā navigācija un tastatūras piekļuve dažiem elementiem neseko loģiskai secībai, tā arī nav skaidrs vizuālais fokuss, kas apgrūtina piekļuvi informācijai izmantojot klaviatūras navigāciju.

  • Nav definēti pamatstruktūras elementi, kas, lai arī ir vizuāli nosakāmi, tomēr var kavēt navigāciju starp elementiem izmantojot klaviatūru un citus palīglīdzekļus .

  • Tīmekļvietnē publicētā informācija ir nolasāma izmantojot automātiskos teksta lasītājus, tomēr, liela daļa pievienoto dokumentu, nav nolasāmi izmantojot ekrāna lasīšanas programmu, tā arī tiem nav pietiekams krāsu kontrasts.

  • Lapu nosaukumos nav vienojoša daļas, tādejādi ekrāna lasītāji skaidri neidentificē, ka katra lapa ir viena no šīs tīmekļa vietnes lapām.

  • Vienā no testētajām lapām visiem video nav pievienoti subtitri vai to alternatīva.

  • Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.

Minētās nepilnības plānots novērst 2022.gadā, kad tiek plānota jaunas tīmekļa vietnes izveide.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 7.01.2021. Izvērtēšanu veica Līva Šmaukstele.

Izvērtējamu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

Līdz tiek atrisināta attēlu teksta alternatīva, vērsties Latvijas nacionālajā koordinācijas punktā – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras piesaistei Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: nkp@aic.lv
Zvaniet: +371 67 210166
Adrese: Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses)

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir „Projektu departaments”

E-pastā: nkp@aic.lv
Tālrunis: +371 67 251 158

Pārraugošajā iestādē atbildīgā ir projektu eksperte Līva Šmaukstele.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 12.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Sarmīte Rutkovska, iestādes departamenta vadītāja.