Konference „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvērtība dažādām kvalifikācijām un prasmēm”

Konference

2023. gada 1. novembrī notika konference, kuras mērķis bija diskutēt par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvērtību dažādiem kvalifikāciju veidiem, kuri šobrīd nav tajā iekļauti. Konferences laikā auditorija tika iepazīstināta ar citu valstu kvalifikāciju ietvarstruktūrām un to veidiem, kā arī plašāk diskutēts un iepazītas Latvijā esošās kvalifikācijas, kuras nav iekļautas Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (darba tirgus kvalifikācijas, amatniecības kvalifikācijas utt.).

Pārskats par kvalifikāciju ietvarstruktūru un kvalifikāciju veidu daudzveidību (angļu val.)

Iraklis Pliakis, Qualifications and credentials, Department for VET and QualificationsEuropean Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)

Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru un kvalifikāciju daudzveidības piemēri:

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Gunta Kinta, Akadēmiskās informācijas centrs

Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru un kvalifikāciju daudzveidības piemēri (turpinājums):

Vācijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (angļu val.)

Dr. Teresa Stang, German National Coordination Point (EQF), Research Institute for Vocational Education and Training (f-bb)

Dānijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (angļu val.)

Allan Bruun Pedersen, Ministry of Higher Education and Science, Danish Agency for Science and Higher Education

Piemēri no Latvijas par dažādām kvalifikācijām:

·     Diāna Karaša, Latvijas Amatniecības kamera

·     Kristīne Blumberga, AS „Sadales tīkls” Mācību centrs

·     Dr.sc.ing. Mārtiņš Vilnītis, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības Inženierzinātņu fakultāte

Dalies:

Links nokopēts!