Pasākumi

2011.gada 25. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja mācību semināru “Mācīšanās rezultāti – no teorijas uz praksi“. Seminārs bija paredzēts profesionālās un augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem, mācībspēkiem, mācību metodiķiem, programmu direktoriem un citiem ar izglītību saistīto organizāciju pārstāvjiem, lai...

2011. gada 27. aprīlī Akadēmiskās informācijas centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju rīkoja starptautisku konferenci „Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra Latvijas redzējumā”, kurā tika prezentēts Latvijas pašvērtējuma ziņojuma melnraksts un konsultāciju procesa rezultāti. Konferencē piedalījās pārstāvji,...

2011. gada 14. februārī notika nacionāla konference „Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru”, lai veidotu diskusiju par Latvijas izglītības sistēmas attiecināšanu pret EKI. Konferenci organizēja Akadēmiskās informācijas centrs, un tajā piedalījās pārstāvji no ministrijām, valsts...