Diskusija „Vispārējās izglītības kvalifikācijas Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā”

Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas nacionālais koordinācijas punkts EKI 2023. gada 5. decembrī organizēja diskusiju „Vispārējās izglītības kvalifikācijas Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā”.

Diskusijas mērķis bija rosināt ideju un priekšlikumu apmaiņu par vispārējo izglītības kvalifikāciju nozīmi LKI un veicināt to caurskatāmību, salīdzināmību un atzīšanu.

Diskusijas ietvaros prezentētā informācija:

Vispārējās izglītības kvalifikāciju (automātiskā) atzīšana ārvalstīs

Solvita Siliņa, Akadēmiskās informācijas centrs, Diplomatzīšanas departamenta vadītāja

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) nozīme izglītībā un darba tirgū

Edmunds Labunskis, Akadēmiskās informācijas centrs, Projektu departamenta eksperts

Pilns pētījuma ziņojums “Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras nozīme izglītībā un darba tirgū

LKI nozīme Eiropas izglītības vidē un LKI līmeņa atspoguļojums kvalifikāciju apliecinošos dokumentos

Gunta Kinta, Akadēmiskās informācijas centrs, Projektu departamenta vadītāja

Diskusijā apspriestie jautājumi:

  • Kādi, jūsuprāt, ir galvenie ieguvumi vispārējās izglītības kvalifikāciju esamībai Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā?

  • Kādas izmaiņas vispārējā izglītībā (normatīvo aktu vai īstenošanas līmenī) varētu saistīt ar LKI izveidi?

  • Kādi soļi būtu sperami, lai atestātos/apliecībās iekļautu atsauci uz atbilstošo LKI līmeni?

  • Kā jūs vērtējat pieeju mācīšanās rezultātiem LKI kontekstā un kompetencēs balstītas vispārējās izglītības kontekstā?

  • Kādi soļi būtu sperami, lai sekmētu vispārējās izglītības iestāžu vadītāju un skolotāju informētību par LKI?

LKI Latvijas normatīvajos aktos:

Kopš 2015.gada LKI nosaka Izglītības likuma 8. 1 prim pants. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra.

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.”

Plašāka informācija sadaļā: Latvijas normatīvie akti par LKI un EKI

Pasākums tika organizēts Erasmus+ programmas projekta „EQF-Europass Latvia” Nr. 101051168 ietvaros.

Dalies:

Links nokopēts!