Konference „Nākotnes prasmes Europass kontekstā”

Konference

2023. gada 2. novembrī AIC organizēja konferenci, kurā auditorija tika iepazīstināta ar dažādiem prasmju un darba tirgus nākotnes vajadzību prognozēšanas rīkiem, tā arī sniegts ieskats par Europass platformas Darba un prasmju tendenču rīku. Tika sniegta informācija par Latvijas un ārvalstu labās prakses piemēriem, kā arī diskutēts par nākotnes prasmēm darba tirgū un izglītībā.

Prasmju nozīme izglītībā

Arita Stieciņa, CV-Online Latvia

Darbaspēka pieprasījuma īstermiņa prognozes

Iveta Cederštrema, Nodarbinātības valsts aģentūra

Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes

Normunds Ozols, Ekonomikas ministrija

Darba un prasmju tendenču Europass rīks (angļu val.)

Klara Larsson, Giacomo Bulian, Eiropas Komisija

Igaunijas prasmju un darba tirgus prognozēšanas sistēma (OSKA) (angļu val.)

Rain Leoma, Estonian Qualifications Authority

Prasmju standarti Nacionālajā kvalifikāciju reģistrā (angļu val.)

Karel Weinzettl, National Pedagogical Institute of the Czech Republic

Rīgas Stradiņa universitātes Prasmju monitoringa sistēma

Matīss Sīlis, Rīgas Stradiņa universitāte

Dalies:

Links nokopēts!