Pasākumi

2014. gada 12. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs  - Nacionālais koordinācijas punkts EKI rīkoja darba semināru "Mācīšanās rezultātos balstīta iepriekšējās izglītības atzīšana profesionālajā izglītībā", kas notika viesnīcā "Avalon", Rīgā.Semināra mērķis bija rosināt diskusiju par profesionālās...

2014. gada 14. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja starptautisku konferenci „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām”, kas notika viesnīcā „Avalon Hotel” (13. janvāra ielā 19, Rīgā).Konferences mērķis bija rosināt diskusiju par starptautiskajām kvalifikācijām:•    Kas ir...

2014.gada 28.augustā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja ekspertu diskusiju "Eiropas prasmju un kvalifikāciju telpas procesi Latvijā: ieguvumi un izaicinājumi izglītības institūcijām un darba devējiem". Diskusijas mērķis bija augstskolu, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju dialogā apspriest ar vienotas Eiropas...