Informatīvs seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā”

2023. gada 24.maijā noslēdzās Akadēmiskās informācijas centrs organizēto informatīvo semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass nozīme izglītībā” cikls Latvijas reģionos - Latgale, Zemgale, Kurzeme, Vidzeme un Rīga.

Rīgas informatīvais seminārs norisinājās 2022. gada 24.maijā, Rīgas Valsts tehnikumā.

Arī šī semināra mērķis bija iepazīstināt un izskaidrot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās ietekmi uz izglītības saturu un modernizāciju. Vienlaikus sniegt informāciju arī par Europass platformu un šajā platformā pieejamajiem karjeras rīkiem. Tā arī iepazīstināt ar Latvijas kvalifikāciju datubāzi un tās priekšrocībām.

Aicinām iepazīties ar pasākuma laikā prezentēto informāciju:

Par Akadēmiskā informācijas centru

Europass platforma un tajā pieejamie rīki

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: aktualitātes Latvijā un Eiropā

Latvijas kvalifikāciju datubāze

Seminārs tika rīkots Eiropas Komisijas Erasmus+ projekta Nr. 101051168 „EQF-Europass Latvia” ietvaros.

Dalies:

Links nokopēts!