Pasākumi

2013. gada 19. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru "Augstākās izglītības dokumentu Diploma pielikums". Uz semināru tika aicināti augstskolu un koledžu pārstāvju, kas ir atbildīgi par Diploma pielikuma sagatavošanu. Semināra programmaPrezentācijas un materiāliSandra Kraže Banku augstskolas...

2013. gada 28. novembrī Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru rīkoja semināru "Internacionalizācijas iespējas un risinājumi". Seminārs bija paredzēts augstākās izglītības iestādēm un iesaistītām institūcijām.Semināra mērķis bija apzināt problēmas un izstrādāt priekšlikumus,...

Seminārs "Kvalitātes vērtēšana un mācīšanās rezultāti kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā" (13.-14.09.2013.) tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Studentu apvienību, lai paplašinātu studentu izpratni par kvalitātes novērtēšanu un mācīšanās rezultātu un kvalifikāciju ietvarstruktūru lietojumu tajā, lai iepazīstinātu...

2013. gada 30. augustā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja ekspertu diskusiju "Vai izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai motivēs Latvijas augstskolas nodrošināt uz mācīšanās rezultātiem balstītu...

2013. gada 8. martā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru "Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmenis: attīstība un paplašināšana", kas bija paredzēts ar izglītību saistīto valsts institūciju pārstāvjiem, nozaru ekspertiem un citu organizāciju pārstāvjiem, kas ir ieinteresēti Latvijas...