Nacionālie ziņojumi

Nacionālie ziņojumi par Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru pielīdzināšanu EKI (un EAIT)

Apvienotā Karaliste Ziņojums, 2010 (EN)

Austrija Ziņojums, 2011 (EN)

Beļģija (Flandrija) Ziņojums, 2014 (EN)

Beļģija (Valonija) Ziņojums, 2013 (EN)

Čehija Ziņojums, 2015 (EN)

Dānija Ziņojums, 2011 (EN)

Francija Ziņojums, 2010 (EN)

Grieķija Ziņojums, 2016 (EN)

Horvātija Ziņojums, 2013 (EN)

Igaunija Ziņojums, 2015 (EN)

Islande Ziņojums, 2014 (EN)

Itālija Ziņojums, 2012 (EN)
          Pavaddokumenti (EN)

Īrija Ziņojums, 2009 (EN)

Latvija

  • Ziņojuma 1. versija (2011.gada maijs) – LV EN

  • Ziņojuma 2. versija (2012.gada maijs) –  LV EN

  • Atjaunotais ziņojums (2018.gada novembris) –  LV EN

Lietuva Ziņojums, 2012 (EN)

Lihtenšteina Ziņojums2017 (EN)

Luksemburga Ziņojums, 2014 (EN)

Maķedonija Ziņojums, 2016 (EN)

Malta Ziņojums, 2016 (EN)

Montenegro Ziņojums, 2014 (EN)

Nīderlande Ziņojums, 2012 (EN)

Norvēģija Ziņojums, 2012 (EN)
                Paplašināts tehniskais ziņojums, 2012 (EN)

Polija Ziņojums, 2013 (EN)

Portugāle Ziņojums, 2011 (EN)

Slovēnija Ziņojums, 2014 (EN)

Somija Ziņojums2018 (EN)

ŠveiceZiņojums, 2015 (EN)

Ungārija Ziņojums, 2015 (EN)

Vācija Ziņojums, 2013 (EN)