Pasākumi

2013. gada 28. novembrī Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru rīkoja semināru "Internacionalizācijas iespējas un risinājumi". Seminārs bija paredzēts augstākās izglītības iestādēm un iesaistītām institūcijām.Semināra mērķis bija apzināt problēmas un izstrādāt priekšlikumus,...

Seminārs "Kvalitātes vērtēšana un mācīšanās rezultāti kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā" (13.-14.09.2013.) tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Studentu apvienību, lai paplašinātu studentu izpratni par kvalitātes novērtēšanu un mācīšanās rezultātu un kvalifikāciju ietvarstruktūru lietojumu tajā, lai iepazīstinātu...

2013. gada 30. augustā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja ekspertu diskusiju "Vai izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai motivēs Latvijas augstskolas nodrošināt uz mācīšanās rezultātiem balstītu...

2013. gada 8. martā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru "Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmenis: attīstība un paplašināšana", kas bija paredzēts ar izglītību saistīto valsts institūciju pārstāvjiem, nozaru ekspertiem un citu organizāciju pārstāvjiem, kas ir ieinteresēti Latvijas...

2012.gada 23. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja starptautisku konferenci „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?”, kas notika viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” (Elizabetes ielā 55, Rīgā).Konferences mērķis bija rosināt diskusiju par kvalifikāciju ietvarstruktūru...

2012. gada 5. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru “Augstākās izglītības atvērtība: kā padarīt augstāko izglītību pieejamāku cilvēkiem ar dažādām izglītības pieredzēm?“. Semināra mērķis bija uzsākt diskusiju par augstākās izglītības atvērtības iespējām Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru...

2012.gada 11. maijā Akadēmiskās informācijas centrs kā Nacionālais koordinācijas punkts EKI rīkoja semināru „Sociālo partneru loma Latvijas kvalifikaciju ietvarstruktūras attīstībā: problēmas un risinājumi”. Seminārs bija paredzēts nozaru ekspertiem, kas ir ieinteresēti nozaru kvalifikāciju struktūru izveidē un Latvijas...

2011.gada 25. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja mācību semināru “Mācīšanās rezultāti – no teorijas uz praksi“. Seminārs bija paredzēts profesionālās un augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem, mācībspēkiem, mācību metodiķiem, programmu direktoriem un citiem ar izglītību saistīto organizāciju pārstāvjiem, lai...

2011. gada 27. aprīlī Akadēmiskās informācijas centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju rīkoja starptautisku konferenci „Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra Latvijas redzējumā”, kurā tika prezentēts Latvijas pašvērtējuma ziņojuma melnraksts un konsultāciju procesa rezultāti. Konferencē piedalījās pārstāvji,...

2011. gada 14. februārī notika nacionāla konference „Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru”, lai veidotu diskusiju par Latvijas izglītības sistēmas attiecināšanu pret EKI. Konferenci organizēja Akadēmiskās informācijas centrs, un tajā piedalījās pārstāvji no ministrijām, valsts...