Mācīšanās rezultāti - no teorijas uz praksi

Seminārs

2011.gada 25. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja mācību semināru “Mācīšanās rezultāti – no teorijas uz praksi“. Seminārs bija paredzēts profesionālās un augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem, mācībspēkiem, mācību metodiķiem, programmu direktoriem un citiem ar izglītību saistīto organizāciju pārstāvjiem, lai dalītos pieredzē un diskutētu par praktiskām pieejām mācīšanās rezultātu ieviešanā un izmantošanā profesionālajā un augstākajā izglītībā.

Semināra programma

Prezentācijas

Andrejs RauhvargersLatvijas Rektoru Padomes ģenerālsekretārs
Mācīšanās rezultātu būtība un nepieciešamība Latvijas izglītībā  

Uldis SukovskisRīgas Tehniskās universitātes mācību prorektors
Pieredze: Mācīšanās rezultātu ieviešana augstākajā izglītībā   

Sarmīte ValaineValsts izglītības satura centra Izglītības satura departamenta direktore – Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja
Pieredze: Mācīšanās rezultātu nozīme ESF projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (Vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) 

Jānis Zeimanis, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmas pedagogs
Pieredze: Mācīšanās rezultātu nozīme Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmas īstenošanā

Gunta Kinta, Akadēmiskās informācijas centrs
Mācīšanās rezultātu veidošana profesionālajā izglītībā 
(1. darba grupa)

Inga Doveika, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
Studiju rezultāti: no teorijas uz praksi. Augstākā izglītība (2. darba grupa)

Dalies:

Links nokopēts!