Pasākumi

2017. gada 18. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja darba semināru “Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstība”.2018. gadā Latvijai paredzēts iesniegt Eiropas Komisijā atjaunoto pašnovērtējuma ziņojumu par Latvijas izglītības piesaisti Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, balstoties uz kritērijiem, ko...

2017. gada 26. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru “Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana / atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā”.Semināra mērķisbija iepazīstināt profesionālās izglītības un augstākās izglītības iestādes ar pieredzi un sasniegto neformālās izglītības...

2017. gada 31. maijā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru „Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā”.Semināra mērķis bija iepazīstināt augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus ar Europas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un to sniegtajām iespējām, norādot arī uz šo rīku nozīmi...

2016. gada 1. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra iesācējiem”.Semināra mērķis bija iepazīstināt ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās sniegtajām iespējām, kā arī aplūkot tās nozīmi Eiropas un pasaules kontekstā. Seminārā tika prezentēta nesen izveidotā...

2016. gada 27. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēs starptautisku pasākumu “Latvijas Kvalifikāciju datubāzes atklāšanas konference“.Konferences mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas kvalifikāciju datubāzi, kā arī pastāstīt par tās izveidošanas procesu. Eiropas Komisijas pārstāvji un starptautiski eksperti dalīsies...

2016. gada 15. septembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē iepazīstinātu nozares speciālistus ar pētījumu par kvalifikāciju ietvarstruktūrā lietoto terminoloģiju un diskutētu par izglītības terminu...

2016. gada 28. aprīlī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru „Mācīšanās rezultāti Diplomu pielikumos”, lai klātienē diskutētu par studiju programmu mācīšanās rezultātu skaidru un precīzu atspoguļošanu Diplomu pielikumos.Semināra mērķis bija rosināt diskusiju par mācīšanās rezultātu iekļaušanu augstākās...

2015. gada 14. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē turpinātu diskusiju par terminiem.AIC līdz š.g. 4.decembrim aicināja Latvijas izglītībā iesaistītos interesentus sniegt komentārus par izglītības politikas...

2015.gada 4.septembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja izglītības forumu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras izvērtējumu un attīstības perspektīvām, kas notika Latvijas attīstības finanšu institūcijas „ALTUM” konferenču zālē.Forumā piedalījās un diskutēja pārstāvji no LR Saeimas, Eiropas Komisijas...

2015. gada 21. maijā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru nozīmi ārvalstu diplomu atzīšanā studijām augstākās izglītības programmās Latvijā, kas notika viesnīcā „Konventa Sēta”.Seminārā tika apspriesti:•    Eiropas un nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru izveides mērķi...