Vai izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai motivēs Latvijas augstskolas nodrošināt uz mācīšanās rezultātiem balstītu izglītības procesu?

Ekspertu diskusija

2013. gada 30. augustā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja ekspertu diskusiju "Vai izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai motivēs Latvijas augstskolas nodrošināt uz mācīšanās rezultātiem balstītu izglītības procesu?".

Diskusijas mērķis bija noskaidrot, kādas iespējas Latvijas augstākās izglītības sistēmas attīstībai rada tās piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, kā arī novērtēt, kāds potenciāls Latvijas augstskolu starptautiskās konkurētspējas, augstākās izglītības institūciju, studentu un darba devēju attiecību kontekstā ir šajā kvalifikāciju ietvarstruktūrā akcentētajam uz mācīšanās rezultātiem balstītajam studiju procesam.

 Diskusijas darba kārtība

 Apspriežamie jautājumi

Prezentācijas:

Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centra direktore
 Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra un tās piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un Eiropas augstākās izglītības telpai

Andrejs Rauhvargers, Rektoru padomes ģenerālsekretārs
 Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Vai varam atļauties to neieviest? Ko tas dod ieinteresētajām pusēm?

Uldis Sukovskis, Rīgas Tehniskās universitātes mācību prorektors
 Studiju rezultāti un kvalifikāciju ietvarstruktūra: RTU pieredze

Apkopotie priekšlikumi publikācijās presē:

Studenti un darba devēji atbalsta augstākās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras ieviešanu

Zane Kārkla, "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai", 05.09.2013.

Varu rakt un varu arī nerakt
Signe Knipše, "Dienas Bizness", 09.09.2013.

Augstākajā izglītībā jāievieš uz mācīšanās rezultātiem balstīts studiju process
Daiga Kļanska, "Izglītība un Kultūra", 12.09.2013.

Latvijas Universitātes Radio NABA raidījumā Studenta pietura  „Kas gaidāms augstākās izglītības politikā?” – no 34 raidījuma minūtes studijā Rihards Blese (Akadēmiskās informācijas centrs) un Anita Līce (Latvijas Darba devēju konfederācija) par mācīšanās rezultātiem, Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru

Dalies:

Links nokopēts!