Mācīšanās rezultātos balstīta iepriekšējās izglītības atzīšana profesionālajā izglītībā

Darba seminārs

2014. gada 12. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs  - Nacionālais koordinācijas punkts EKI rīkoja darba semināru "Mācīšanās rezultātos balstīta iepriekšējās izglītības atzīšana profesionālajā izglītībā", kas notika viesnīcā "Avalon", Rīgā.

Semināra mērķis bija rosināt diskusiju par profesionālās izglītības iestāžu lomu, veicot uz mācīšanās rezultātiem balstītu iepriekšējās izglītības atzīšanu.

Seminārs bija paredzēts profesionālās izglītības iestāžu, IZM, VISC, IKVD pārstāvjiem, iepriekšējās izglītības atzīšanas ekspertiem, kā arī darba tirgus pārstāvjiem.

Programma

Prezentācijas

Baiba RamiņaAkadēmiskās informācijas centra direktore
Iepriekšējās izglītības atzīšana Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un mūžizglītības kontekstā

Rihards BleseAkadēmiskās informācijas centra projekta eksperts
Iepriekšējās izglītības atzīšana Eiropā: situācija un attīstības tendences

Māris StinkulisIzglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākais referents
Izglītības kvalitātes valsts dienesta atbalsts izglītības iestādēm ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas organizēšanā

Inta KlotiņaPIKC „Rīgas Tehniskā koledža” Studiju daļas vadītāja
Praktiska pieredze: mācīšanās rezultātu nozīme iepriekšējās izglītības atzīšanā

 Diskusijas apkopojums

Dalies:

Links nokopēts!