Jaunumi

7. decembrī (2012) Eiropas Komisija oficiāli iepazīstināja ar ES prasmju panorāmu – tīmekļa vietni, kurā pieejama kvantitatīva un kvalitatīva informācija par īstermiņa un vidēja termiņa pieprasītākajām prasmēm, prasmju piedāvājumu un neatbilstību. Izmantojot datus no ES un dalībvalstu līmenī apkopotajām prognozēm, panorāma...