Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā

Darba seminārs

2016. gada 15. septembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē iepazīstinātu nozares speciālistus ar pētījumu par kvalifikāciju ietvarstruktūrā lietoto terminoloģiju un diskutētu par izglītības terminu skaidrojumiem.

2015.gadā Akadēmiskās informācijas centrs uzsāka pētījumu ar mērķi apzināt terminoloģiju Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā. 2016.gadā, turpinot pētījumu, tika izveidota ekspertu grupa, kura diskusiju rezultātā izstrādāja priekšlikumus terminu atveidojumam latviešu un angļu valodā, kā arī formulēja to definīcijas.

Semināra mērķis ir prezentēt izstrādātos priekšlikumus un turpināt diskusiju par terminu lietošanu EKI un LKI kontekstā. Izstrādātos priekšlikumus par atbilstošo terminu lietojumu paredzēts iesniegt Latvijas izglītības politikas veidotājiem – Izglītības un zinātnes ministrijai.

Seminārā dalībnieki diskutēja par sekojošiem jautājumiem:

  • Kuras semināra prezentācijās ietvertās terminu definīcijas, jūsuprāt, ir nepieciešams vēl apspriest papildus?

  • Kādas turpmākās darbības ir veicamas, lai risinātu izaicinājumus terminoloģijas veidošanā? 

  • Vai un kādi grozījumi normatīvajos aktos ir nepieciešami?

Seminārā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas, tās padotības iestāžu (tostarp Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas), Latvijas Darba devēju konfederācijas, izglītības iestāžu, kā arī Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji. 
Seminārs notika viesnīcā „Tallink Hotel Riga”.
Pētījuma ziņojums

Semināra programma

Semināra diskusijas kopsavilkums

Prezentācijas:

Arvils Šalme, Latvijas Universitāte, Izglītības terminoloģijas apakškomisija
Izglītības nozares terminoloģija: esošais un vēlamais

Gunta Kinta, Akadēmiskās informācijas centrs
Pētījums par kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā lietoto terminoloģiju

Dainuvīte Blūma, Latvijas Universitāte
Izglītības termini atbilstoši paradigmu maiņai izglītībā

Aija Lejas-Sausa, Valsts izglītības attīstības aģentūra
Terminu tulkojumi un skaidrojumi attiecībā uz vispārīgu izglītības sistēmu un struktūru izpratni

Anita LīceLatvijas Darba devēju konfederācija
Diskusijas raisošie terminu izglītības un darba tirgus saskarē

Dalies:

Links nokopēts!