Profesionālās izglītības dokumentos būs jānorāda LKI līmenis

Pasākums

No 2017.gada 1. janvāra profesionālās izglītības un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos jānorāda atbilstošais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

2016.gada 5.aprīlī Ministru kabinets (MK) apstiprināja MK noteikumus Nr. 194 „Grozījumi MK 2005.gada 21. jūnija noteikumos Nr. 451 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti"”.

Ievērojot Profesionālās izglītības likuma 5.pantā, 6.panta astotajā daļā un pārejas noteikumu 25.pantā noteikto regulējumu, grozījumi paredz atbilstošā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa norādīšanu valsts atzītos profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos.

Apliecībā par profesionālo pamatizglītību būs jānorāda, ka piešķirtā kvalifikācija atbilst pirmajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un otrajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim.

Atestātā par arodizglītību būs jānorāda, ka piešķirtā kvalifikācija atbilst otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim.

Diplomā par profesionālo vidējo izglītību būs jānorāda, ka piešķirtā kvalifikācija atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim.

Profesionālās kvalifikācijas apliecībā būs jānorāda, ka piešķirtā kvalifikācija atbilst pirmajam vai otrajam vai trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un otrajam vai trešajam vai ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim.

Šie grozījumi stāsies spēkā 2017.gada 1. janvārī.

Ar grozījumiem MK noteikumos var iepazīties šeit.

Avots: MK

Dalies:

Links nokopēts!