Noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju ietverti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi

2017. gada 13. jūnijā Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus par Latvijas izglītības klasifikāciju.

Noteikumi tika izstrādāti Latvijas izglītības klasifikācijas salīdzināšanai ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-F 2013), kā arī tajos ir noteikti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi un tiem atbilstoši zināšanu, prasmju un kompetenču apraksti.

Latvijas izglītības klasifikācijas aktualizēšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu valsts statistikas datu atbilstību starptautiskas salīdzināmības prasībām.

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver formālās izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība un augstākā izglītība). Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Ministru kabineta noteikumi stājās spēkā 2017. gada 13. jūnijā.

Ar Ministru kabineta noteikumiem var iepazīties šeit.

Dalies:

Links nokopēts!