LKI līmeņi Profesionālās izglītības likumā

2014.gada 12.augustā Ministru kabinets akceptēja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Vairāki no apstiprinātajiem grozījumiem attiecas uz profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas līmeņu sasaisti ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru.

5. pantā "Profesionālās kvalifikācijas līmeņi" - pieciem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem tiek norādīta atbilstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim.

6.pants "Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti" tiek papildināts ar astoto daļu: Valsts atzītajos profesionālo izglītību apliecinošos dokumentos un  profesionālo kvalifikāciju apliecinošos  dokumentos tiek norādīts Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis.

25. pants "Profesionālās izglītības programma"  tiek papildināts ar piekto daļu, kas nosaka: profesionālās izglītības programmas līmeni Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā.

Saskaņā ar valdības lēmumu likumprojekts tiks virzīts Saeimā steidzamības kārtībā un tam jāstājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

Pilnu grozījumu tekstu skatīt šeit.

Dalies:

Links nokopēts!