LKI līmeņi ir iekļauti Profesionālās izglītības likumā

2015.gada 23.aprīlī Saeima pieņēma Grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Vairāki no pieņemtajiem grozījumiem attiecas uz profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas līmeņu sasaisti ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru.
Likuma 5. pantā "Profesionālās kvalifikācijas līmeņi" - pieciem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem tiek norādīta atbilstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim.
Likuma 6.pants "Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti" tiek papildināts ar astoto daļu: valsts atzītos profesionālo izglītību apliecinošos dokumentos un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos norāda arī Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni.
Likuma 25. panta "Profesionālās izglītības programma"  pirmā daļa tiek papildināta ar piekto punktu, kas nosaka norādi uz: profesionālās izglītības programmas līmeni Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā.
Grozījumi attiecībā uz šā likuma 5.pantu (par profesionālās kvalifikācijas līmeņu atbilstību Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem) un 25.panta pirmās daļas 5.punktu (par norādi uz profesionālās izglītības programmas līmeni Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā) stāsies spēkā vienlaikus ar Izglītības likumā izdarītajiem grozījumiem, kuros noteikts regulējums attiecībā uz Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (Grozījumi Izglītības likumā ir pieņemti Saeimā 2.lasījumā 2015.gada 23.aprīlī).
Šā likuma 6.panta astotā daļa (par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa norādīšanu valsts atzītos profesionālo izglītību apliecinošos dokumentos un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos) stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Dalies:

Links nokopēts!