Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā

2017. gada 31. maijā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru „Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā”.

Semināra mērķis bija iepazīstināt augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus ar Europas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un to sniegtajām iespējām, norādot arī uz šo rīku nozīmi izglītības kvalitātes novērtēšanā. Pārstāvji no divām augstākās izglītības iestādēm Latvijā (Rīgas Stradiņa Universitāte un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) dalījās arī praktiskajā pieredzē Europass CV izmantošanā. Seminārā piedalījās Latvijas augstāko izglītības iestāžu pārstāvji.

Semināra materiāli pieejami šeit.

Dalies:

Links nokopēts!