Diskusija par izglītības sistēmas piesaisti mācīšanās rezultātiem

2013. gada 30. augustā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja ekspertu diskusiju "Vai izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai motivēs Latvijas augstskolas nodrošināt uz mācīšanās rezultātiem balstītu izglītības procesu?". Tajā tika aicināti piedalīties augstākās izglītības eksperti un vadītāji. Ar prezentācijām uzstājās Akadēmiskās informācijas centra direktore Baiba Ramiņa, Rektoru padomes ģenerālsekretārs, Latvijas Universitātes profesors Andrejs Rauhvargers un Rīgas Tehniskās universitātes mācību prorektors, profesors Uldis Sukovskis.

Prezentācijas pieejamas šeit.

Dalies:

Links nokopēts!