Darba seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvēršana mikrokvalifikācijām”

2022. gada 17.maijā Akadēmiskās informācijas centrs organizēja darba semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvēršana mikrokvalifikācijām”.

Semināra mērķis ir rosināt iesaistīto pušu diskusiju par mikrokvalifikāciju nozīmi Latvijas izglītības kontekstā un par iespējām tās iekļaut Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā. Pasākuma laikā pirmo reizi tiks prezentēti Akadēmiskās informācijas centra – Latvijas nacionālā koordinācijas punkta EKI pētījuma „Mikrokvalifikācijas Latvijā” (2021.g.) rezultāti un secinājumi.

Dalies:

Links nokopēts!