CEDEFOP pētījums par EKI 5. līmeņa kvalifikācijām

CEDEFOP pētījums "5. līmeņa kvalifikācijas: izaugsme karjerā vai ceļā uz augstāko izglītību" (Qualifications at level 5: progressing in a career or to higher education, CEDEFOP 2014) tagad ir pieejams arī latviešu valodā.

Pētījums par EKI 5.līmeņa kvalifikācijām 15 valstīs (t.sk., Latvijā) atklāj, kā dažādās valstīs mācīšanās rezultātu pieeja tiek izmantota,  pielīdzinot kvalifikācijas EKI 5.līmenim, kādas kvalifikācijas tiek attiecinātas uz EKI  5.līmeni, kādi ir šo kvalifikāciju galvenie mērķi un funkcijas, kā tās tiek vērtētas darba tirgū un tālākajā izglītībā, ar kādiem mācīšanās rezultātiem tik aprakstītas šīs kvalifikācijas, kā dažādās valstīs vispār tiek izmantots EKI 5.līmenis.

Ar pētījumu var iepazīties šeit: 5. līmeņa kvalifikācijas: izaugsme karjerā vai ceļā uz augstāko izglītību, 2014 (LV)

Latviski ir pieejamas arī citas CEDEFOP publikācijas:

Eiropas valstu NKI līmeņu aprakstu analīze un pārskats, 2013 (LV)

Starptautiskās kvalifikācijas, 2012 (LV) 

Dalies:

Links nokopēts!